Rudno 1

Po raz kolejny sołectwo Rudno przystąpiło do konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”. Podczas wizytacji komisji konkursowej sołectwo w krótkiej prezentacji przedstawiło zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz swojej wsi.
Prezentacja
Zdjęcia komisji "Piękna wieś wojewóztwa Śląskiego"