dzień dziecka 1 czerwca na boisku sportowym w Rudnie odbył się Dzień Dziecka, w którym uczestniczyły dzieci ze Szkoły oraz Przedszkola. Dzieci świetnie się bawiły i miło spędzały czas biorąc udział w różnego rodzaju grach i zabawach.

Ośrodek Pomocy Społecznej Rudziniec zaprasza wszystkie dzieci i młodzież na bezpłatne zajęcia.

Dla dzieci od 6 lat w każdy wtorek do końca maja w godzinach: 16:00 - 19:00, w Szkole Podstawowej w Rudnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY RUDZINIEC!

     W dniu 29.12.2015 r. po rozpatrzeniu odwołań podpisaliśmy umowę na wywóz i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rudziniec z firmą A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. z Zabrza.

Informujemy, że odpady zmieszane ze stycznia winny być gromadzone w pojemnikach firmy A.S.A. i tylko z takich pojemników będą odbierane zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

Pojemniki firmy Remondis winny być niezwłocznie odebrane wraz z odpadami z grudnia.

Informuję, iż firma wywozowa rozpoczęła dostarczanie pojemników na odpady zmieszane. Planowana stawka opłat za wywóz odpadów to 9 zł od osoby przy utrzymaniu zniżek dla gospodarstw powyżej 4 osób.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Rudziniec

Krzysztof Obrzut

W dniu 9 lutego 2015 r.  w Sołectwie Rudno zostały przeprowadzone wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.

O kolejną kadencję ubiegało  się trzech kandydatów:   

Bernadeta Fitzke        zdobyła  39 głosów

Iwona Nowara             zdobyła 87 głosów

Marek Wyciślok           zdobył 19 głosów

Sołtysem  na kolejną kadencję wybrana została Iwona Nowara.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Informuję, że w celu poprawy bezpieczeństwa oraz zapewnienia mieszkańcom Gminy lepszego kontaktu z dzielnicowymi z dniem 1 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Rudzińcu ul. Gliwicka 26 utworzony zostanie punkt przyjęć dzielnicowych Komisariatu Policji w Pyskowicach.

Dyżury funkcjonariuszy Policji będą pełnione w każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 17.00 w sali konferencyjnej urzędu.

Wójt Gminy Rudziniec

Krzysztof Obrzut