Fslasku062013W dniu 16 czerwca 2013 roku Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno wraz z partnerami  zorganizowało festyn Po naszemu, czyli o Śląsku po śląsku.

TurniejSolectw201321 lipca 2013 roku na boisku sportowym w Rudnie odbył się II Turniej Sołectw Gminy Rudziniec. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał Wójt, p. Krzysztof Obrzut. W turnieju udział wzięło 10 sołectw w ośmioosobowych drużynach. Turniej rozpoczął się przemarszem wszystkich zawodników ze swoim znakiem rozpoznawczym  i okrzykiem „bojowym”.