TurniejSolectw201321 lipca 2013 roku na boisku sportowym w Rudnie odbył się II Turniej Sołectw Gminy Rudziniec. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał Wójt, p. Krzysztof Obrzut. W turnieju udział wzięło 10 sołectw w ośmioosobowych drużynach. Turniej rozpoczął się przemarszem wszystkich zawodników ze swoim znakiem rozpoznawczym  i okrzykiem „bojowym”.

 

Turniej składał się z kilku składowych:

  1. Każda z reprezentacji przedstawiła skecz o swojej miejscowości.
  2. Uczestnicy wzięli udział w kilku konkurencjach sprawnościowych, jak na przykład strzelanie do małej bramki czy zbieranie kartofli.
  3. Sześciu reprezentantów wzięło również udział w konkurencji „Łebska Wieś”, gdzie ważna była suma obwodów głów uczestników.

Każda uczestnicząca drużyna  otrzymała dyplom, a za zajęcie I, II i III miejsca dodatkowo Puchar Wójta.