W tej kadencji zrealizowano planowane przedsięwzięcia oraz projekty inwestycyjne z funduszu sołeckiego, który powstał na cele finansowania inicjatyw mieszkańców. To duża zmiana w porównaniu z dwoma moimi poprzednimi kadencjami, kiedy większość działań, w  tym duży projekt inwestycyjny rozbudowy budynku na boisku sportowym na poczet świetlicy wiejskiej, zrealizowano ze środków pozyskiwanych z zewnątrz poprzez udział w konkursach i pozyskiwanie sponsorów. 

Gospodarka odpadami (szkło, plastik, makulatura) – za ich wywóz odpowiada ZGKiM w Rudzińcu, który dostarcza bezpłatnie mieszkańcom worki do segregacji odpadów oraz kubły na śmieci – usługi w tym zakresie świadczą firmy komercyjne, z którymi zostały podpisane stosowne umowy.

Sprawozdanie z działalności Jednostki  Pomocniczej Gminy Rudziniec Sołectwa Rudno  za lata 2007 – 2010.

W czasie trwania okresu kadencji kontynuowano realizację projektów mających na celu zadbanie o utrzymanie porządku i ładu, rozwój życia kulturalnego, kultywowanie tradycji,  rozwój zainteresowań i aktywizację mieszkańców.

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy i korzysta z mienia komunalnego przekazanego mu uchwałami Rady Gminy. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także powierzone mu przez Radę Gminy, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jego mieszkańców.

Na terenie sołectwa aktywnie działają następujące instytucje społeczne, pełniące funkcje publiczne bądź społeczno – kulturalne:

  • Szkoła Podstawowa (6 klas, po jej ukończeniu uczniowie zostają dowożeni do Gimnazjum w Rudzińcu)
  • Przedszkole Publiczne
  • Ludowy Klub Sportowy „Młodość” Rudno
  • Mniejszość Niemiecka „DFK”
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno
  • Orkiestra młodzieżowa dęta „Sami Swoi”
  • Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
  • Związek Graczy Skata
  • Koło Gospodyń Wiejskich – w trakcie reaktywacji

Sołtys

Iwona Nowara

Tel. 514 771 327

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rada Sołecka

Mirella Choroba Lynch

Bernardeta Klein

Henryk Nowak

Krzysztof Rygol

Magdalena Stochaj

Jarosłow Tabak