W tej kadencji zrealizowano planowane przedsięwzięcia oraz projekty inwestycyjne z funduszu sołeckiego, który powstał na cele finansowania inicjatyw mieszkańców. To duża zmiana w porównaniu z dwoma moimi poprzednimi kadencjami, kiedy większość działań, w  tym duży projekt inwestycyjny rozbudowy budynku na boisku sportowym na poczet świetlicy wiejskiej, zrealizowano ze środków pozyskiwanych z zewnątrz poprzez udział w konkursach i pozyskiwanie sponsorów. 

 

Rok 2011                                                                                                                                          

W roku 2011 rozpoczęliśmy realizację I etapu podjętej inwestycji – budowy sceny artystycznej na boisku sportowym. Pozyskano również środki unijne kierowane dla obszarów wiejskich, które ostatecznie przekazano na remont dachu i elewacji naszego kościoła. Projekt został przygotowany i rozliczony w całości przez Księdza Proboszcza. Pojawił się jednak problem placu zabaw – place zabaw w pozostałych sołectwach powstawały właśnie z tych środków unijnych. Po kilku rozmowach przekonałam Pana Wójta, że taki plac zabaw jest nam potrzebny – efekt jest wszystkim znany, mam plac zabaw.

Rok 2012

Kontynuowano II etap budowy sceny. Ze względu na wysoki koszt budowa była realizowana w 3 etapach. III etap inwestycji został sfinansowany z budżetu gminy. Z funduszy Rady Sołeckiej zakupiono 20 kompletów ławostołów oraz grill.

Rok 2013

Udało się wstrzymać  sprzedaż działki gminnej, którą  przeznaczyliśmy na utworzenie miejsca rekreacji z urządzeniami do ćwiczeń sportowych. W roku 2013 przeznaczono środki na uporządkowanie terenu (I etap inwestycji). Środki z budżetu sołeckiego przeznaczono na projekt budowy pobocza – od ul. Szkolnej do plebanii.  

Rok 2014

Zrealizowano II etap budowy miejsca rekreacji. Pozyskano środki unijne na zakup urządzeń sportowych – projekt został zrealizowany przez Urząd Gminy. Środki z funduszu sołeckiego, przy dodatkowym wsparciu Pana Wójta, przeznaczono na ukończenie ścieżek i twardego podłoża pod urządzenia. Na zebraniu sołeckim dokonano podziału funduszu sołeckiego na rok 2015 i zabezpieczono kwotę 15.000 PLN na ukończenie projektu, w tym zakup altanki, stołu do tenisa, kosza do siatkówki oraz ławki.

Podsumowanie 4-letniej kadencji:

     na bieżąco rozwiązywano problemy mieszkańców zgłaszane na zebraniach wiejskich oraz bezpośrednio u Sołtysa,

     większość zaplanowanych zadań została zrealizowana,

     stworzona została strona internetowa naszego Sołectwa,

     ukończono budowę sceny artystycznej – nie mamy już sceny na naczepie, ale dużą, profesjonalną scenę z akustyką; zaproszeni artyści podziwiają naszą scenę,

     ukończono budowę chodnika – ta inwestycja była konieczna ze względu na przejście, szczególnie przez dzieci szkolne, z pasów na drodze powiatowej na ul. Szkolną,

     utworzona została Izba Pamięci „Ludność na przestrzeni stulecia”; jest to inwestycja upamiętniająca naszych przodków, otrzymaliśmy wiele gratulacji od zwiedzających,

     ruszyły zaawansowane prace przy budowie miejsca rekreacji z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu,

     corocznie organizowano festyny, dożynki gminne i sołeckie oraz wiele innych spotkań kulturalnych dla mieszkańców.                                                            

 

Nasze Sołectwo znalazło się w gronie laureatów konkursu „Najpiękniejsza wieś województwa śląskiego”, organizowanego przez Urząd Marszałkowski .

Pierwszym sukcesem w kategorii „Najlepsze Przedsięwzięcie Odnowy Wsi” była nagroda za utworzenie świetlicy oraz wyróżnienie w kategorii Najpiękniejsza Wieś województwa śląskiego. W roku 2011 zostaliśmy wyróżnieni w dwóch kategoriach konkursu: I miejsce w kategorii Najlepsza Strona Internetowa województwa śląskiego oraz kolejne wyróżnienie w kategorii Piękna Wieś województwa śląskiego. W 2012 roku otrzymaliśmy kolejną nagrodę za I miejsce w kategorii Najlepsze Przedsięwzięcie Odnowy Wsi za utworzenie Izby Pamięci.                                                           Równocześnie nasze Sołectwo otrzymało wielokrotnie dofinansowanie z Powiatu Gliwickiego, uczestnicząc w konkursie „Powiat przyjazny środowisku”. Warto  zaznaczyć, że w zeszłorocznej edycji  konkursu nasz projekt na zagospodarowanie miejsca rekreacji otrzymał  I miejsce.

 

Nic tak nie motywuje,  jak sukcesy. Myślę, że jestem spełniona i moja praca została  wysoko  oceniona i doceniona przez Urząd Marszałkowski i Powiat Gliwicki. Oprócz otrzymanych pucharów, dyplomów i podziękowań, zostałam Sołtysem Roku Powiatu Gliwickiego, a w nagrodę pojechałam do Parlamentu Europejskiego. W październiku 2014 otrzymałam najwyższe wyróżnienie – zaproszenie Pary Prezydenckiej na spotkanie do Pałacu  Prezydenckiego. To sukcesy sprawują, że mamy chęć rozwijać to, co zaczęliśmy, napędzają nasze działania i dają siłę przed kolejnymi zadaniami. To normalne, że na drodze do sukcesu pojawiają się porażki, staram się je traktować jako lekcje i wyciągam z nich wnioski. Wierzę,  że wszystko, czego doświadczyłam,  zdarzyło się  po coś, a jeśli wiemy, co chcemy osiągnąć i do czego dążymy, łatwiej jest nam radzić sobie z przeciwnościami losu.

Pragnę podkreślić, że mojego sukcesu nie osiągnęłam sama, ale wspólnie z Wami, którzy byliście ze mną i chcieliście wspólnie zmieniać naszą wieś po to, aby żyło nam się lepiej, wygodniej oraz w ładnym i przyjaznym otoczeniu. 

Podziękowania

Serdecznie pragnę podziękować członkom Rady Sołeckiej, Zarządowi i członkom Stowarzyszenia Odnowy Wsi za współpracę i zaangażowanie w nasze przedsięwzięcia.

To Wam, Panie i Panowie, jestem szczególnie wdzięczna za Waszą pracę.

Dziękuję  wszystkim za aktywność i chęć współpracy, szczególnie w przygotowaniu festynów, dożynek gminnych i sołeckich oraz za wieloletnie tworzenie koron dożynkowych.

Dziękuje partnerom – orkiestrze „Sami Swoi”, dyrektorom Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego – za współpracę w realizacji corocznych imprez kulturalnych. 

Dziękuję wszystkim sponsorom z naszego sołectwa i tym z zewnątrz – dzięki Wam mogliśmy  realizować nasze przedsięwzięcia.

Szczególne podziękowanie należy się Panu Wójtowi za zaangażowanie w nasze sprawy – scena, plac zabaw, Izba Pamięci.

Jeszcze raz wszystkim i za wszystko dziękuję

Renata Böhm – ustępujący Sołtys

Rudno, 9.02.2015 r.