Dokładnie cztery lata temu społeczność naszej wsi obdarzyła mnie zaufaniem wybierając na sołtysa wsi. Zdecydowano także o składzie Rady Sołeckiej, w skład której weszli: Mirella Choroba Lynch, Bernadeta Klein, Henryk Nowak, Krzysztof Rygol, Magdalena Stochaj i Jarosław Tabak. To dobry moment, aby złożyć sprawozdanie z naszej działalności za lata 2015 – 2018. 

 

  Nasza praca była po części poświęcona zadaniom rozpoczętym w poprzednich latach, jak i podejmowaniem nowych wyzwań. Sołtys i Rada Sołecka w ciągu roku spotykała się w zależności od potrzeb, ale nie mniej niż dwa razy na kwartał. Zebrania wiejskie poprzedzone spotkaniami Rady Sołeckiej dokonywały podziału środków finansowych oddanych nam do dyspozycji. Wszystkie decyzje wpisywały się w ideę działania Funduszu Sołeckiego i były zgodne z strategią rozwoju oraz zadaniami własnymi Gminy Rudziniec. Z funduszy finansowaliśmy następujące zadania:

  • utrzymanie czystości i porządku na terenie naszego sołectwa
  • utrzymanie terenów zielonych
  • utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
  • działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej

  Wymienione powyżej przedsięwzięcia to przedsięwzięcia, które mieszczą się w katalogu zadań własnych Gminy. Zadania te wpłynęły na poprawę wizerunku, estetyki i funkcjonowania naszej miejscowości, poprawę życia mieszkańców, integrację mieszkańców sołectwa, poprawę więzi sąsiedzkich, zagospodarowania wolnego czasu i wypoczynku.

  Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej rozpoczęła się od dokończenia nowopowstałego miejsca rekreacji „Fitness na wolnym powietrzu” znajdującego się przy ul. Gliwickiej. Zakupiliśmy stół do tenisa stołowego, ławki, kosz, piłkochwyty oraz przygotowaliśmy teren do gry w koszykówkę. W 2016 roku nabyliśmy altanę i uporządkowaliśmy teren wokół niej. Dzięki środkom pozyskanym z powiatu gliwickiego teren fitnessu został obsadzony krzewami ozdobnymi, a dookoła altany wysypano kamień ozdobny. Na działce zamontowaliśmy również kosze na śmieci. Jednym z większych przedsięwzięć jest zakup kosiarki, wykaszarki i traktorka. Z pomocą tych urządzeń z łatwością poradziliśmy sobie z utrzymaniem porządku i czystości na terenie naszej wsi. Zgodnie uważamy, że sołectwo z zadbanymi terenami zielonymi jest wizytówką dla całej gminy. Kolejnym zrealizowanym celem było doprowadzenie prądu na scenę, która znajduję się na terenie boisko sportowego, aby w bezpieczny sposób można było z niej korzystać.

  Bardzo ważnym dla naszej miejscowości był jubileuszowy 2017 rok, a mianowicie obchodziliśmy 800-lecie naszej miejscowości oraz 70-lecie LKS Młodość Rudno. Obie te uroczystości zostały połączone z Dożynkami Gminnymi, a impreza trwała dwa dni. Oczywiście wcześniej rozpoczęliśmy przygotowania do tego wielkiego wydarzenia poprzez działania promocyjne i upowszechniające ten ważny dla Rudna czas. Środki funduszu sołeckiego pomogły nam w precyzyjnym przygotowaniu się do tych uroczystości, przede wszystkim odnowiliśmy świetlicę wiejską i pomieszczenie sportowców, zakupiliśmy banery upamiętniające upływający czas, a młodzież naszej miejscowości odmalowała scenę. Z pomocą Gminnego Ośrodka Kultury udało nam się zorganizować warsztaty „SIANOTWÓRSTWA”, a powstałe ozdoby zostały wykorzystane do przystrojenia sceny dożynkowej, jak i terenu boiska sportowego. Myślę, że rok 2017 i wydarzenia, które miały w nim miejsce na długo pozostaną w naszej pamięci.

  W 2018 roku zostało odnowione tzw. „ rondo Sołtysa” – umieściliśmy nową tkaninę ogrodniczą, a także ułożyliśmy na niej kamień ozdobny. Dokończyliśmy remont elewacji świetlicy, szatni i części klubu. Zakupiliśmy nowy namiot oraz wymieniliśmy przystanki autobusowe. Jeden z przystanków został kupiony z funduszu sołeckiego.

  W ubiegłym roku nasze sołectwo znalazło się wśród laureatów konkursu Piękna wieś województwa śląskiego, organizowanego przez Urząd Marszałkowski naszego województwa. Dobrze prowadzona strona zyskała I miejsce w kategorii najlepsza strona internetowa w województwie. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się na Forum Sołtysów Województwa Śląskiego. Oprócz pucharu otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 2000 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup nowych stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej.

  W czasie trwania naszej kadencji organizowaliśmy festyny letnie, jak również dożynki wiejskie. Zgodnie z wieloletnią tradycją Dożynki rozpoczynają się Mszą św., której przewodniczy proboszcz parafii. W godzinach popołudniowych barwny korowód w asyście orkiestry dętej „Sami Swoi” udaje się na boisko sportowe, gdzie ma miejsce dalsze świętowanie. Nasze sołectwo może również pochwalić się nową koroną dożynkową. I tutaj kierujemy szczególne podziękowania dla Pań zaangażowanych w przygotowanie tak przepięknej korony. Zorganizowanie festynu i dożynek wymaga dużego nakładu pracy. Dziękujemy wszystkim tym, którzy społecznie w sposób bezinteresowny zaangażowali się choćby w najmniejszym stopniu do organizacji tych imprez.

  Razem z Radą Rodziców Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rudnie co roku współorganizowaliśmy Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci naszej miejscowości. Staraliśmy się również wspomagać finansowo różne konkursy organizowane przez Dyrekcję i nauczycieli Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rudnie. Nie zapomnieliśmy również o samotnych, starszych osobach z Rudna – przy ścisłej współpracy z Księdzem Proboszczem oraz tutejszym Caritas parafialnym przygotowywaliśmy „Spotkania Opłatkowe dla Samotnych”. Dodatkowo w ramach funduszu sołeckiego organizowaliśmy wyjazdy integracyjne na różne imprezy (kabarety, koncerty itp.).

  Podsumowując czteroletnią kadencję uważam, że starałam się współpracować z mieszkańcami sołectwa i wsłuchiwać się w ich problemy, a następnie reprezentowałam ich interesy na forum całej Gminy. Miło było usłyszeć pochlebne głosy i zadowolenie z mojej pracy. Były też uwagi i niezadowolenia mieszkańców, na które nie miałam wpływu. Na osobną uwagę zasługuje dobra współpraca z Radą Sołecką. Odbyte spotkania bardzo pomogły mi w pracy. Rzeczowe uwagi i głos doradczy, poparcie planów, czy też często pomoc fizyczna to nieocenione wsparcie.

 

Iwona Nowara

Sołtys Wsi Rudno

p>