Na terenie sołectwa aktywnie działają następujące instytucje społeczne, pełniące funkcje publiczne bądź społeczno – kulturalne:

  • Szkoła Podstawowa (6 klas, po jej ukończeniu uczniowie zostają dowożeni do Gimnazjum w Rudzińcu)
  • Przedszkole Publiczne
  • Ludowy Klub Sportowy „Młodość” Rudno
  • Mniejszość Niemiecka „DFK”
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno
  • Orkiestra młodzieżowa dęta „Sami Swoi”
  • Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
  • Związek Graczy Skata
  • Koło Gospodyń Wiejskich – w trakcie reaktywacji