plakat 2015Zakończyliśmy realizację projektu „Aktywna Wieś – Przyjazna Seniorom” sfinansowanego z funduszy FIO na podstawie umowy nr 274/2015/FIO.

Cały projekt, w ramach którego odbyły się warsztaty, spotkania oraz wyjazd integracyjny, zakończone wspólną wystawą prac przygotowanych przez uczestników, okazały się być bardzo dobrą i potrzebną inicjatywą.

PozFerie2014Z radością informujemy, iż nasze Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno zrealizowało kolejny dofinansowany z Fundacji Wspomagania Wsi projekt w ramach konkursu  „Pożyteczne Ferie 2014”.

IzbaPamieciRudnoSerdecznie zapraszamy mieszkańców i Gości w niedzielne popołudnia na zwiedzanie naszej Izby Pamięci. Istnieje również możliwość uzgodnienia dodatkowych terminów pod numerem telefonu 697–244–694.

Głównym przedsięwzięciem, realizowanym w ramach programu Odnowa Wsi była rozbudowa i modernizacja obiektu na boisku sportowym na potrzeby świetlicy wiejskiej. Za osiągnięcie ambitnego celu, jakim była budowa świetlicy wiejskiej, sołectwo w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski "Najlepsze Przedsięwzięcie Odnowy Wsi" otrzymało III miejsce. Rudno otrzymało również wyróżnienie w konkursie Piękna Wieś. Ponadto w konkursie Odnowy Wsi sołectwo otrzymało dotację na ukończenie rozbudowy.

PW2010_Rudno„Potrzebujemy siebie nawzajem – pamiętaj nie jesteś sam!”

Projekt przyczynił się do uatrakcyjnienia wakacji dzieciom z naszej miejscowości. Uwrażliwił ich na potrzeby osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych oraz ukazał, jak można efektywnie spędzać wolny czas.

Pozyteczne_Wakacje_Solectwo_Rudno_2011Z radością informujemy, że właśnie zakończył się kolejny projekt, dofinansowany z funduszy Fundacji Wspomagania Wsi. Projekt oferował różnorodne zajęcia, skierowane do dzieci naszej miejscowości, które w większości przypadków nie wyjeżdżają na wakacje.