Z radością informujemy, że otrzymaliśmy pomieszczenie po dawnej bibliotece, z przeznaczeniem na Izbę Pamięci.
Jaką rolę ma pełnić Izba Pamięci? Ma to być miejsce dla rzeczy i pamiątek, które mają swoją historię, do których człowiek chętnie powraca z nutą nostalgii – stare dokumenty, fotografie, które pokazują nam, jak kiedyś wyglądała nasza wieś. To miejsce, gdzie każdy będzie mógł przyjść, usiąść i podać się refleksji.

 

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie na rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno, partnerem zaś Rada Sołecka w Rudnie.

Jaki jest cel projektu? Celem projektu jest pielęgnowanie, odtworzenie i ocalenie od zapomnienia naszej historii. Chcemy pozyskać od mieszkańców wszystkie pamiątki, które pozwolą nam przekazać młodszym pokoleniom historię Rudna. Do projektu chcemy zaangażować wszystkie pokolenia.

Zapraszamy młodzież i dzieci do badania swojej małej ojczyzny.

Zwracamy się do wszystkich mieszkańców o udostępnienie /wypożyczenie nam pamiątek historycznych, związanych z naszą miejscowością z prywatnych zasobów – stare zdjęcia, dokumenty, pamiętniki, przedmioty, jakimi posługiwali się nasi dziadkowie i pradziadkowi.  Poszukujemy zdjęć, które pokazując dawną pracę w polu, w ogrodzie, sposób zabawy, dawne stroje regionalne. Zbiór chcemy uporządkować tematycznie i opisać zgodnie z przekazem ich właścicieli.

Co chcemy osiągnąć? Chcemy skutecznie promować swoją wieś, podnieść jej atrakcyjność. Chcemy przede wszystkim dowiedzieć  się więcej o kulturze i historii naszej wsi, dokumentując i przekazując młodszym pokoleniom to, co ulega zniszczeniu i zapomnieniu.

Osoby chętne do zaangażowania się w projekt prosimy o kontakt telefoniczny po numerem telefonu 697 244 694.