Ferie2013Informujemy, że zakończył się kolejny projekt Pożyteczne Ferie 2013, dofinansowany w kwocie 2000 PLN z Fundacji Wspomagania Wsi. W projekcie dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem oraz chęcią poznania innych ludzi, którzy z kolei chętnie prezentowali i przekazywali swoje umiejętności młodemu pokoleniu.

 

W ten sposób czas ferii został zagospodarowany w sposób bezpieczny.

W trakcie trwania projektu, oprócz zajęć wypoczynkowych, odbyły się również warsztaty plastyczne, kroszonkarskie, szydełkowania, plastyczne oraz nauki bezpiecznej jazdy na nartach.

Zgodnie z założeniami projektu, podjęto działania związane z motywowaniem dzieci i młodzieży do aktywności na rzecz obrony praw zwierząt. Dzieci prowadziły obserwacje warunków, w jakich znajdują się zwierzęta domowe oraz wykonały plakaty i ulotki nt. pielęgnacji zwierząt domowych. Plakaty zostały wywieszone w gablotkach informacyjnych, zaś ulotki zostały rozdane właścicielom psów.

Podczas spotkań utrwalono nawyki zdrowego żywienia, a dzieci zorganizowały dzień  pod nazwą „Warzywa i owoce na każdy dzień tygodnia”.

Uwieńczeniem projektu był wyjazd do kina.

Wywiady i zdjęcia  zostały opublikowane jako promocja naszej miejscowości na stronie  www.atlaswsi.pl