PW2010_Rudno„Potrzebujemy siebie nawzajem – pamiętaj nie jesteś sam!”

Projekt przyczynił się do uatrakcyjnienia wakacji dzieciom z naszej miejscowości. Uwrażliwił ich na potrzeby osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych oraz ukazał, jak można efektywnie spędzać wolny czas.


Działanie współorganizowało Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno i Szkoła Podstawowa w Rudnie.

W projekcie wzięto pod uwagę zarówno organizowanie dzieciom wypoczynku, jak i również zorganizowanie wszelakiej pomocy osobom starszym, w podeszłym wieku, schorowanym – najbardziej potrzebującym mieszkańcom wsi.

Udział dzieci spełnił funkcje dydaktyczną i wychowawczą oraz zachęcił do niesienia pomocy sobie nawzajem poprzez wspólną integracje pokoleń. Opieka nad małymi dziećmi rolników okazała się bardzo pomocna w czasie żniw oraz prac polowych zapobiegając w ten sposób wypadkom. Zachęcił  do wolontariatu  na rzecz swojego środowiska. Akcje bezinteresownej pomocy wpisały się na stałe w kalendarz wykorzystania wakacji.
 
Galeria zdjęć: