Głównym przedsięwzięciem, realizowanym w ramach programu Odnowa Wsi była rozbudowa i modernizacja obiektu na boisku sportowym na potrzeby świetlicy wiejskiej. Za osiągnięcie ambitnego celu, jakim była budowa świetlicy wiejskiej, sołectwo w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski "Najlepsze Przedsięwzięcie Odnowy Wsi" otrzymało III miejsce. Rudno otrzymało również wyróżnienie w konkursie Piękna Wieś. Ponadto w konkursie Odnowy Wsi sołectwo otrzymało dotację na ukończenie rozbudowy.