Ferie2013Informujemy, że zakończył się kolejny projekt Pożyteczne Ferie 2013, dofinansowany w kwocie 2000 PLN z Fundacji Wspomagania Wsi. W projekcie dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem oraz chęcią poznania innych ludzi, którzy z kolei chętnie prezentowali i przekazywali swoje umiejętności młodemu pokoleniu.

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy pomieszczenie po dawnej bibliotece, z przeznaczeniem na Izbę Pamięci.
Jaką rolę ma pełnić Izba Pamięci? Ma to być miejsce dla rzeczy i pamiątek, które mają swoją historię, do których człowiek chętnie powraca z nutą nostalgii – stare dokumenty, fotografie, które pokazują nam, jak kiedyś wyglądała nasza wieś. To miejsce, gdzie każdy będzie mógł przyjść, usiąść i podać się refleksji.

Czynnikiem, który wpłynął na zakres i dynamikę rozwoju przedsięwzięć publicznych było przystąpienie do realizacji programu Odnowy Wsi.

Głównym przedsięwzięciem, realizowanym w ramach tego programu, była rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku na boisku sportowym na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej. Osiągnięcie tak ambitnego celu możliwe było wyłącznie dzięki aktywizacji mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć pracy społecznej już na etapie podejmowania uchwały o potrzebie realizacji tego zadania i przyjęcia planu rozwoju naszej miejscowości.