Rudno 1

PrzedszkolePrzedszkole w Rudnie mieści się w zaadaptowanym domu jednorodzinnym na dużej, zazielenionej działce. Do przedszkola uczęszcza 25 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. O ich bezpieczeństwo i edukację dba w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

 

Przedszkole jest zaangażowane w życie środowiska lokalnego poprzez organizację i udział w imprezach środowiskowych, takich jak Dzień Górnika (w którym uczestniczy już ponad 20 lat), Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Matki i Ojca. Umiejętności wychowanków są prezentowane również podczas lokalnych festynów i dożynek. Przedszkole było też współrealizatorem projektów „Bliżej Europy” I i II.

 

Wychowankowie przedszkola regularnie biorą udział w organizowanych przez różne instytucje konkursach i zawsze są ich laureatami. Dużym sukcesem placówki jest uczestnictwo w europejskim projekcie Comenius „Z bajką do Europy”. Od 2008 roku w ramach tego projektu przedszkole współpracuje z przedszkolami z Czech, Słowacji i Węgier, zapoznając się z literaturą bajek z tych krajów, a także z systemami edukacyjnymi i metodami pracy w trakcie wizyt w przedszkolach partnerskich. W czerwcu 2009 roku przedszkole gościło 10 nauczycieli z tych przedszkoli.

 

Dyrektorem Przedszkola jest Pani Maria Karafioł.

Adres przedszkola:
 
ul. Boczna 6
Miejscowość: Rudno
44-160 Rudziniec
Telefon: 32-230-37-56

www.rudnoprzedszkole.pl