Jak udało nam się pozyskać fundusze europejskie na rozwój naszej miejscowości?
 

W ramach programu „Odnowa i Rozwój Wsi” nasze Sołectwo pozyskało dofinansowanie w kwocie 500.000 złotych na realizację zadania „Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja w Rudnie”. Wniosek został złożony przez ks. Proboszcza.

Kolejne dofinansowanie w kwocie 25.000 złotych otrzymaliśmy za pośrednictwem Fundacji Lokalnej Grupy Działania„Spichlerz Górnego Śląska” na realizację zadania „Budowa miejsce do celów wypoczynkowych w Sołectwie Rudno”. Wniosek został złożony przez Urząd Gminy Rudziniec – korzystając z okazji serdeczne podziękowania dla Pana Wójta – Krzysztofa Obrzut.