Prezes: Renata Bohm

Telefon: 697 244 694

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejscowość Rudno aktywnie uczestniczy w programie Odnowa Wsi. Celem Programu Odnowy Wsi jest pozyskanie ludzi dorosłych, dzieci i młodzieży do współpracy w przedsięwzięciach, pielęgnujących lokalną kulturę i tradycje. O kierunkach rozwoju wsi oraz podejmowanych działaniach współdecydują mieszkańcy wsi. Ustalone i wdrażane projekty wzmacniające tożsamość i życie wspólnotowe społeczności lokalnej. Przy ich realizacji aktywnie działają wszystkie działające na terenie sołectwa organizacje.

W dniu 1 stycznia 2008 roku do życia powołane zostało Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno, którego zadaniem jest prowadzenie procesu odnowy wsi w naszym sołectwie i realizację zadań statutowych. Założenie Stowarzyszenia zainicjowane zostało przez liderów Odnowy Wsi. Stowarzyszenie działa jako podmiot, posiadający osobowość prawną.

 

Zrzesza ludzi aktywnych, zaangażowanych i wrażliwych na sprawy społeczne. Opiera swoją działalność na współpracy z innymi podmiotami oraz na tworzeniu pozytywnego wizerunku własnego i sołectwa. Zakres odpowiedzialności Stowarzyszenia jest powszechnie znany wśród mieszkańców naszej miejscowości.

O kierunkach rozwoju wsi oraz podejmowanych działaniach współdecydują mieszkańcy wsi – raz w roku mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim podejmują decyzje odnośnie zakresu i kształtu realizowanych przedsięwzięć. Tylko dzięki zaangażowaniu wszystkich mieszkańców możliwe jest zrealizowanie ambitnych celów i zadań.

Stowarzyszenie nawiązało współpracę z fundacją ARTeria, uczestnicząc w programie „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa Śląskiego”. Celem tego projektu jest podniesienie efektywności działań organizacji kulturalnych w zakresie równouprawnionego udziału w kreowaniu lokalnej i regionalnej polityki kulturalnej poprzez ich integrację, usieciowienie i podniesienie profesjonalizacji działań. Kolejnym aspektem realizacji projektu jest stworzenie sieci współpracy obejmującej warsztaty strategiczne dla nowo powstałego porozumienia, warsztaty dotyczące zasad współpracy i organizacji porozumienia oraz doradztwo zarówno dla poszczególnych NGO (fundusz organizacji pozarządowych), jak i samego porozumienia.

Nasze Stowarzyszenie jest również partnerem Lokalnej Grupy Działania Spichlerz Górnego Śląska.

W ramach nawiązanej współpracy realizowane są warsztaty w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, pisania dobrych projektów, zasad księgowości oraz tworzenia strategii Stowarzyszenia. Współpraca jest istotna ze względu na fakt, iż posiadanie partnera daje nam większe możliwości realizacji strategii rozwoju wsi – dzięki współpracy pozyskujemy wiedzę i doświadczenie, które możemy wykorzystać przy okazji przystępowania do kolejnych projektów.

Zapraszamy w nasze szeregi oraz do współpracy.