Rudno – zawsze o jeden krok do przodu

Wizja rozwoju powstała w celu zdefiniowania kierunku rozwoju sołectwa z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Jest wynikiem konsultacji władz samorządowych z mieszkańcami i odnosi się do przyszłości.

Wizja rozwoju naszej miejscowości opiera się na następujących filarach:

1. Tradycja i kultura

 • Kultywowanie i rozwijanie poczucia wspólnoty wśród mieszkańców
 • Zaangażowanie w sprawy publiczne wszystkich mieszkańców wsi, pobudzanie do aktywności
 • Utrzymanie więzi międzypokoleniowej
 • Kultywowanie kultury, tradycji oraz gwary śląskiej
 • Kultywowanie uroczystości religijnych – wieloletnie tradycje, obrzędy i pielgrzymki kultu religijnego
 • Pielęgnowanie zabytków i pamiątek historycznych - utworzenie Regionalnej Izby Pamięci

2. Aktywizacja mieszkańców

 • Wspieranie aktywnych postaw mieszkańców – dbałość o estetykę wsi oraz poprawa stanu posesji i zabudowań
 • Ochrona środowiska naturalnego oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci
 • Oferta kulturalna i edukacyjna dla mieszkańców wsi – organizacja tradycyjnych imprez wiejskich, jak festyny, dożynki, spotkania okolicznościowe
 • Oferta wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców wsi – rozbudowanie boiska sportowego, utworzenie sali gimnastycznej, placu zabaw dla dzieci oraz sceny artystycznej

3. Budowanie atrakcyjnego wizerunku sołectwa

 • Wspieranie postaw przedsiębiorczych
 • Pozyskiwanie inwestorów i rozwój zakładów usługowych
 • Pozyskiwanie funduszy europejskich na cele publiczne
 • Promocja wsi na zewnątrz