Gorąco zachęcamy Państwa do przeczytania felietonu o naszej miejscowości.
Felieton ten powstał podczas warsztatów dziennikarskich, realizowanych w ramach Wakacyjnego Klubu Młodychpodczas zeszłorocznych wakacji. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Felieton Co w Rudnie piszczy? ma skłonić młodzież do zainteresowania się życiem swojego sołectwa.
Zapraszamy do lektury!

 

Nie tylko metropolie mają powody do dumy

Nie ma tu drapaczy chmur, wielkich firm zatrudniających tysiące osób i wielopoziomowych skrzyżowań. Ale to nie oznacza, że mieszkańcy Rudna nie mogą być dumni ze swojej miejscowości. Wręcz przeciwnie! „W rzeczach wielkich wystarczy chcieć” – powiedział kiedyś Propercjusz, rzymski poeta żyjący w I wieku przed naszą erą. A ludziom mieszkającym w Rudnie się chce. I widać to na każdym kroku.

Nie bez przyczyny to jedno z 17 sołectw należących do gminy Rudziniec znalazło się w gronie laureatów organizowanego przez Urząd Marszałkowski konkursu na „Najpiękniejszą wieś województwa śląskiego”. A jakże inne wyobrażenie wsi otrzymujemy, gdy dodamy, że w tym samym konkursie Rudno zajęło I miejsce w kategorii „Najlepsza strona internetowa sołectwa województwa śląskiego”! Nie bez przyczyny także stojąca na czele sołectwa Renata Böhm zdobyła tytuł „Sołtysa Roku Powiatu Gliwickiego”.
W Rudnie nie tylko snuje się plany. Te plany skutecznie się realizuje. Z myślą o mieszkańcach powstały świetlica, nowy chodnik i przykościelny parking. W ramach programu „Odnowa i Rozwój Wsi” sołectwo pozyskało z Unii Europejskiejpół miliona złotych na renowację zabytkowego kościoła św. Mikołaja. Kolejne dofinansowanie udało się zdobyć na tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku. Wsparcie zyskują programy wakacyjnego wypoczynku dzieci i lokalne inicjatywy kulturalne.
Rudno to wieś o wielu obliczach. Historii sięgającej XIII wieku i wizji rozwoju godnej początków trzeciego tysiąclecia. Rozwoju, w którym równy nacisk położony jest na kultywowanie tradycji, dbałość o estetykę wsi, wspieranie przedsiębiorczości, rozwijanie oferty kulturalnej i edukacyjnej oraz bezpieczeństwo mieszkańców. O wszystko to dba między innymi powołane do życia cztery lata temu Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno. W jego działania aktywnie włączają się mieszkańcy.

Rudno – zawsze o jeden krok do przodu. To hasło, które przyświeca podejmowanym w sołectwie działaniom, z pewnością nie jest bez pokrycia. I tak trzymać!